Monday, November 1, 2010

Mini: Tiga Persoalan

Tiga persoalan mudah tentang kehidupan.

Tiga persoalan yang mampu menjadi jambatan penghubung antara alam dunia dan alam akhirat.

Tiga persoalan yang dapat menjadi pengikat hati kita dengan Allah, agar tetap berhubungan denganNya, 24/7 (24 jam / 7 hari seminggu = sentiasa).

Jom! Sering-seringkanlah persoalkan diri kita mengenai tiga persoalan cepumas ini. . . ^_^